น้ำตาลโตนด

3 พ.ค. 2561 6,599
“เพชรบุรี” ถือเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่อยู่มาเป็นพันๆปี โดยมีการค้นพบร่องรอยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว ความรุ่งเรืองของดินแดนเพชรบุรีในอดีต ทำให้แผ่นดินนี้เป็นหนึ่งในแผ่นดินทอง ที่พระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์เลือกที่จะมาสร้างพระราชวังไว้ที่นี่ หนึ่งนั้นก็คือ“พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)” ซึ่งเป็นพระราชวังที่ได้มาจากการค้างภาษีน้าตาล ในสมัยก่อนนั้น การจัดเก็บภาษีส่วนมากจะเป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามา โดยจะเดินสารวจชุมชนและเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกเก็บภาษีจากอะไร แล้วจึงทำเรื่องเสนอทางราชการว่าขอเก็บภาษี เก็บไปจนถึงขนาดมีภาษีผักบุ้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก จนพระมหากษัตริย์ทรงทราบจึงได้ทำการยกเลิกไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
Namtantanod.pdf 336.21 KB
Palmyra_Palm_Sugar_ENG_.pdf 306.05 KB

บทความอื่นๆที่เกี่ยว

สูตร ทับทิมกรอบ

มีรสหวานนำ ตามด้วยความมันจากกะทิและแห้ว

More...

สูตร ข้าวเหนียวมะม่วง

รสหวานนำตามด้วยความมันและเค็มจากกะทิ

More...

ข้าวเหนียวมะม่วง

จับคู่ความต่างให้กลายเป็นความอร่อย

More...

ทับทิมกรอบ

หวานหอมชื่นใจ ของหวานไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

More...