สัมภาษณ์ คุณสามารถ ศรีอินทร์ (ผู้จัดการร้านแหลมหินซีฟู๊ด)

ร้านแหลมหินซีฟู๊ด สาขาถลาง 195 หมู่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร. 076-621144-5