สัมภาษณ์ คุณรุ่งทิวา ดิสภานุรัตน์ (เจ้าของร้านสีลมภัตตาคาร)

สีลมภัตตาคาร ที่อยู่ เลขที่ 7 ซอย บรมมราชชนนี 59 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 โทร: 02-236-4442-3