สัมภาษณ์ คุณปราคาร ฉันทนโพธิ์กุล (เจ้าของร้าน Simmer by Praha)

Simmer by Praha ที่อยู่ ชั้น G อาคารสินธร ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 062-471-9968