สัมภาษณ์ คุณกนกอร กิตติภูริ (เจ้าของร้านแพครูวิทย์)

ร้านแพครูวิทย์ (สาขาท่าเรือ) ที่อยู่ 176/8 หมู่ 3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 089-646-8640, 089-6707335