สัมภาษณ์ คุณนุชชญา ผลิศักดิ์ (เจ้าของร้านอร่อย๑หัวหิน)

ร้านอร่อย๑หัวหิน ที่อยู่ 129/18 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110