สัมภาษณ์ คุณโชติ ตั้งวินิต (เจ้าของร้านครัวโชติรส)

ครัวโชติรส ที่อยู่ 59/419 หมู่ 4 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่ากะทู้ 3 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร: 081-891-2129