สัมภาษณ์ คุณสุพรรษา สุยะโรจน์ (เจ้าของร้านลาบบัวตอง)

ร้านลาบบัวตอง ที่อยู่ ซอยบ้านบวกครกใหม่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร: 053-116-092 , 089-853-1117