สัมภาษณ์ คุณนพเก้า อิสสระจินดา (เจ้าของร้านเรือนแพลำพูน)

ร้านเรือนแพลำพูน ที่อยู่ 1 หมู่ 1 บ้านหลวย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 0-5351-1128, 081-764-8240