สัมภาษณ์ คุณประภัสสร รังสิโรจน์ (เจ้าของร้านครัวชมทะล)

ร้านครัวชมทะเล สาขา 2 กรุงเทพฯ 64/64 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 โทร: 02-001-3838