สัมภาษณ์ คุณปารณีย์ บุญรินทร์ (เจ้าของร้านส้มตำ ทบ.)

162/1 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 085 773 1118