น้ำตาลโตนด

“เพชรบุรี” ถือเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่อยู่มาเป็นพันๆปี

More...

ปลากุเลาตากใบ

“ปลากุเลาตากใบ” ปลาที่คนส่วนใหญ่เมื่อได้ลิ้มลองต่างติดใจในรสชาติจนได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาแห่งปลาเค็ม” ปลากุเลาตากใบเป็นปลากุเลาเค็มผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอประดับ 5 ดาวของ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

More...

พริกบางช้าง

พริกถือเป็นเครื่องเทศที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วพริกนั้นไม่ได้ถือกาเนิดในประเทศไทย แต่มีถิ่นกาเนิดในทวีปอเมริกากลางและใต้ และเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

More...